You are currently viewing Wyniki konkursu! Kategoria: dzieci z rodzinami

Wyniki konkursu! Kategoria: dzieci z rodzinami

Wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie filmów konkursowych bardzo dziękujemy za udział w konkursie oraz poświęcony czas na przygotowanie filmów. Wszystkie nadesłane prace konkursowe były wyjątkowe i oryginalne. Zgodnie z zapisami regulaminu komisja konkursowa dokonała wyboru 3 prac, których autorzy zostali laureatami konkursu „Podziel się historią”, a także 104 filmów wyróżnionych.

Laureaci zostaną nagrodzeni wyjątkowymi nagrodami rzeczowymi. Natomiast do wyróżnionych powędrują pakiety niepodległościowe. 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy sukcesu w konkursie „Podziel się historią”. 

Laureaci ogólnopolskiego konkursu "Podziel się historią"

Hania z rodziną

Mikołaj z rodziną

Inga i Borys z rodziną

Nagrody dla laureatów konkursu

Pierwsze miejsce

Drugie miejsce

Trzecie miejsce

Autorzy 104 filmów, które zostały wyróżnione w kategorii „dzieci z rodzinami” otrzymają drogą elektroniczną informację o tym fakcie.

Wysyłka nagród i pakietów niepodległościowych będzie miała miejsce na początku stycznia. 

Dodaj komentarz